สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย154,203.34120,000.0022.2 %ผ่าน2,149.071,656.8422.9 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี5,311.2310,396.00-95.7 %ไม่ผ่าน1,075.761,849.98-72.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย7,586.7210,388.00-36.9 %ไม่ผ่าน1,272.54558.2756.1 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท51,903.8115,283.0070.6 %ผ่าน1,118.14204.2581.7 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี4,572.6613,974.00-205.6 %ไม่ผ่าน757.82503.5033.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต5,675.453,470.5138.9 %ผ่าน971.3385.5091.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี7,821.7510,235.28-30.9 %ไม่ผ่าน1,071.85520.7051.4 %ผ่าน
รวม 237,075 183,747 22.49 % ผ่าน 8,417 5,379 36.09 % ผ่าน