สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 231,814.19142,654.0038.5 %ผ่าน2,863.622,038.3528.8 %ผ่าน
รวม 231,814 142,654 38.46 % ผ่าน 2,864 2,038 28.82 % ผ่าน