สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม65,053.7643,171.0033.6 %ผ่าน1,151.40440.8061.7 %ผ่าน
รวม 65,054 43,171 33.64 % ผ่าน 1,151 441 61.72 % ผ่าน