สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม185,876.58309,990.81-66.8 %ไม่ผ่าน2,167.051,303.0839.9 %ผ่าน
รวม 185,877 309,991 -66.77 % ไม่ผ่าน 2,167 1,303 39.87 % ผ่าน