สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 383,975.3130,858.7392.0 %ผ่าน2,225.47819.3063.2 %ผ่าน
รวม 383,975 30,859 91.96 % ผ่าน 2,225 819 63.19 % ผ่าน