สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 226,223.31149,000.0034.1 %ผ่าน3,357.963,761.38-12.0 %ไม่ผ่าน
รวม 226,223 149,000 34.14 % ผ่าน 3,358 3,761 -12.01 % ไม่ผ่าน