สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน66,686.3031,795.8052.3 %ผ่าน886.26474.9146.4 %ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ44,750.3029,834.0033.3 %ผ่าน914.71811.2511.3 %ไม่ผ่าน
รวม 111,437 61,630 44.70 % ผ่าน 1,801 1,286 28.58 % ผ่าน