สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมราชทัณฑ์ ไม่ครบ135,169.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทสญ.ธนบุรี 50,783.0021,091.0058.5 %ผ่าน521.34896.38-71.9 %ไม่ผ่าน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 203,068.06214,112.00-5.4 %ไม่ผ่าน594.17424.1628.6 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษธนบุรี 57,631.79129,680.00-125.0 %ไม่ผ่าน1,289.501,305.26-1.2 %ไม่ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ627.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานหญิงกลาง59,341.49112,841.00-90.2 %ไม่ผ่าน1,413.90392.2972.3 %ผ่าน
เรือนจำกลางคลองเปรมไม่ครบ426,417.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,000.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำพิเศษมีนบุรี53,112.5675,028.00-41.3 %ไม่ผ่าน650.11657.26-1.1 %ไม่ผ่าน
รวม 423,937 552,752 0.00 % รายงานไม่ครบ 4,469 3,675 0.00 % รายงานไม่ครบ