สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 300,681.78224,000.0025.5 %ผ่าน3,818.594,979.89-30.4 %ไม่ผ่าน
รวม 300,682 224,000 25.50 % ผ่าน 3,819 4,980 -30.41 % ไม่ผ่าน