สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 58,170.3623,783.4159.1 %ผ่าน931.20125.8086.5 %ผ่าน
รวม 58,170 23,783 59.11 % ผ่าน 931 126 86.49 % ผ่าน