สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 200,277.00190,934.844.7 %ไม่ผ่าน1,605.302,108.53-31.3 %ไม่ผ่าน
รวม 200,277 190,935 4.66 % ไม่ผ่าน 1,605 2,109 -31.35 % ไม่ผ่าน