สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. ไม่ครบ89,254.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ9,263.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ726.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)ไม่ครบ78,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,089.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ