สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน348,327.69183,014.0047.5 %ผ่าน2,090.651,052.1649.7 %ผ่าน
รวม 348,328 183,014 47.46 % ผ่าน 2,091 1,052 49.67 % ผ่าน