สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน549,298.13259,383.9152.8 %ผ่าน4,099.472,172.0847.0 %ผ่าน
รวม 549,298 259,384 52.78 % ผ่าน 4,099 2,172 47.02 % ผ่าน