สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน153,533.64103,574.0032.5 %ผ่าน1,897.41375.3080.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ9,034.743,509.9161.2 %ผ่าน862.1561.9592.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร28,015.476,001.2278.6 %ผ่าน1,896.79161.5091.5 %ผ่าน
รวม 190,584 113,085 40.66 % ผ่าน 4,656 599 87.14 % ผ่าน