สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน112,854.20110,000.002.5 %ไม่ผ่าน2,027.732,041.28-0.7 %ไม่ผ่าน
รวม 112,854 110,000 2.53 % ไม่ผ่าน 2,028 2,041 -0.67 % ไม่ผ่าน