สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 58,339.9148,480.0016.9 %ไม่ผ่าน1,030.061,347.38-30.8 %ไม่ผ่าน
รวม 58,340 48,480 16.90 % ไม่ผ่าน 1,030 1,347 -30.81 % ไม่ผ่าน