สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 71,346.95117,291.00-64.4 %ไม่ผ่าน987.37609.0038.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,687.062,094.0075.9 %ผ่าน492.2961.4387.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,270.70173.0096.7 %ผ่าน118.540.9599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก8,214.0317,476.00-112.8 %ไม่ผ่าน343.550.9099.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,571.326,630.0022.6 %ผ่าน939.2223.3597.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,933.606,398.6754.1 %ผ่าน385.6357.0085.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม11,455.921,325.4488.4 %ผ่าน446.88107.0276.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,070.735,180.5271.3 %ผ่าน474.97181.3061.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,780.471,844.0176.3 %ผ่าน294.1466.5077.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,016.843,000.0066.7 %ผ่าน569.2975.0086.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่11,851.9714,040.00-18.5 %ไม่ผ่าน2,128.430.95100.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,427.74820.0089.0 %ผ่าน1,146.450.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง10,787.786,011.6144.3 %ผ่าน462.1731.2293.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,456.794,440.0064.4 %ผ่าน905.550.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,313.782,932.0478.0 %ผ่าน1,609.95124.3792.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,504.2611,769.60-38.4 %ไม่ผ่าน1,278.77113.1991.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,755.0714,324.6027.5 %ผ่าน1,367.90205.7585.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,842.493,351.7262.1 %ผ่าน233.5997.6258.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร38,990.01120,000.00-207.8 %ไม่ผ่าน1,458.7357.0096.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,547.266,274.1079.5 %ผ่าน978.45235.8875.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,382.504,000.0052.3 %ผ่าน259.3539.7684.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,759.111,378.2384.3 %ผ่าน718.620.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,666.353,160.0063.5 %ผ่าน561.410.9599.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย14,417.713,498.5575.7 %ผ่าน633.76101.6084.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,771.45572.0090.1 %ผ่าน92.730.9599.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,506.607,068.0032.7 %ผ่าน1,987.75111.3494.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,005.072,632.0073.7 %ผ่าน408.0457.0086.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง12,764.5021,660.00-69.7 %ไม่ผ่าน2,853.8492.1596.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,776.562,796.0071.4 %ผ่าน269.469.0096.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,536.072,129.0081.5 %ผ่าน380.1616.0995.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,561.452,510.4361.7 %ผ่าน131.1619.1085.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,026.9114,930.0012.3 %ไม่ผ่าน2,602.66234.0091.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,413.7716,470.00-32.7 %ไม่ผ่าน265.8965.7775.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,395.314,366.4058.0 %ผ่าน1,230.23124.9189.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,088.709,104.52-0.2 %ไม่ผ่าน428.370.9599.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป11,177.2926,155.00-134.0 %ไม่ผ่าน28,770.2528.5099.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,066.79530.0092.5 %ผ่าน257.8881.7068.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,246.094,239.1258.6 %ผ่าน477.34114.0076.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,352.7012,892.183.4 %ไม่ผ่าน728.27190.0073.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,700.433,906.6063.5 %ผ่าน830.0697.5088.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,308.761,628.7882.5 %ผ่าน196.8047.3176.0 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,393.0727,016.60-187.6 %ไม่ผ่าน508.7957.0088.8 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,703.099,320.00-21.0 %ไม่ผ่าน468.28161.1165.6 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,543.9710,560.00-61.4 %ไม่ผ่าน5,319.750.90100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,480.482,257.6765.2 %ผ่าน670.090.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,097.63810.0088.6 %ผ่าน5,345.91112.3497.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,234.133,200.0038.9 %ผ่าน575.630.9599.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช15,929.1557,480.00-260.8 %ไม่ผ่าน631.030.9099.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,051.864,527.9825.2 %ผ่าน193.8019.5989.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,545.295,464.0142.8 %ผ่าน1,230.260.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,082.662,360.0066.7 %ผ่าน751.4561.9391.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,442.052,720.0063.5 %ผ่าน1,068.6429.4097.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,454.102,201.4065.9 %ผ่าน291.9230.9589.4 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,309.072,642.7263.8 %ผ่าน9,538.3141.3199.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,558.322,406.006.0 %ไม่ผ่าน56,554.8447.0299.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,463.032,000.0069.1 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,273.151,424.4037.3 %ผ่าน18,644.35114.0099.4 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,705.753,008.0036.1 %ผ่าน2,467.4457.0097.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,763.872,692.00-52.6 %ไม่ผ่าน17,092.2431.3499.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,204.641,626.0026.2 %ผ่าน19,169.62139.0799.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,130.511,440.0032.4 %ผ่าน8,703.530.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,764.061,011.0082.5 %ผ่าน334.652.3999.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,534.123,352.13-118.5 %ไม่ผ่าน34,529.610.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,284.075,746.1821.1 %ผ่าน1,239.3631.4697.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,172.494,224.00-33.1 %ไม่ผ่าน23,423.480.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,234.848,913.01-175.5 %ไม่ผ่าน1,822.2665.4796.4 %ผ่าน
รวม 688,104 659,406 4.17 % ไม่ผ่าน 271,469 4,494 98.34 % ผ่าน