สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม485,411.5042,000.0091.3 %ผ่าน10,038.29721.0092.8 %ผ่าน
รวม 485,412 42,000 91.35 % ผ่าน 10,038 721 92.82 % ผ่าน