สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 68,083.28198.0099.7 %ผ่าน964.90728.5724.5 %ผ่าน
รวม 68,083 198 99.71 % ผ่าน 965 729 24.49 % ผ่าน