สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ120,544.27185,000.00-53.5 %ไม่ผ่าน1,805.28399.3577.9 %ผ่าน
รวม 120,544 185,000 -53.47 % ไม่ผ่าน 1,805 399 77.88 % ผ่าน