สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี141,200.8099,001.0029.9 %ผ่าน1,665.971,272.0023.6 %ผ่าน
รวม 141,201 99,001 29.89 % ผ่าน 1,666 1,272 23.65 % ผ่าน