สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ218,957.88295,628.00-35.0 %ไม่ผ่าน3,627.60293.0091.9 %ผ่าน
รวม 218,958 295,628 -35.02 % ไม่ผ่าน 3,628 293 91.92 % ผ่าน