สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา72,079.3947,000.0034.8 %ผ่าน1,322.17183.5686.1 %ผ่าน
รวม 72,079 47,000 34.79 % ผ่าน 1,322 184 86.12 % ผ่าน