สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน294,171.16343,802.31-16.9 %ไม่ผ่าน5,220.72648.0087.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร13,962.5413,428.003.8 %ไม่ผ่าน507.41188.0162.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ10,394.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ256.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 308,134 357,230 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,728 836 0.00 % รายงานไม่ครบ