สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.(เดิม))ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)72,865.0530,861.0057.6 %ผ่าน1,257.01807.7535.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)106,395.8726,431.0075.2 %ผ่าน1,827.752,994.90-63.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)74,224.2510,905.0085.3 %ผ่าน1,281.73257.6079.9 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)159,994.1430,581.1980.9 %ผ่าน21,833.971.00100.0 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)54,049.3913,700.0074.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)286,288.19254,249.9811.2 %ไม่ผ่าน22,704.052,180.0090.4 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)76,532.0031,526.0058.8 %ผ่าน1,257.01725.1542.3 %ผ่าน
รวม 830,349 398,254 0.00 % รายงานไม่ครบ 50,162 6,966 0.00 % รายงานไม่ครบ