สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 450,884.72271,000.0039.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
01สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)510,683.00340,000.0033.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
02กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)131,112.7580,000.0039.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
03กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)61,125.7027,280.5055.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
04กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)115,274.3950,000.0056.6 %ผ่าน3,109.271,735.8544.2 %ผ่าน
05กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)55,979.8634,954.0037.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
06กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ29,740.519,689.4567.4 %ผ่าน
07ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)112,040.8287,530.0021.9 %ผ่าน7,278.542,599.0064.3 %ผ่าน
08ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)83,083.7025,770.0069.0 %ผ่าน6,470.062,702.8058.2 %ผ่าน
09ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)68,981.2640,740.0040.9 %ผ่าน8,705.053,749.7056.9 %ผ่าน
10หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)887,262.81426,414.0651.9 %ผ่าน43,160.0832,936.0023.7 %ผ่าน
11หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)999,424.56635,291.3136.4 %ผ่าน37,175.8715,712.4057.7 %ผ่าน
12ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)8,451,211.005,641,407.0033.2 %ผ่าน127,265.6138,196.0070.0 %ผ่าน
13ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)489,172.34378,723.0022.6 %ผ่าน7,215.882,918.6559.6 %ผ่าน
14กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)148,542.6196,000.0035.4 %ผ่าน5,466.222,816.7548.5 %ผ่าน
15กรมอู่ทหารเรือ (อร.)202,476.13135,046.0833.3 %ผ่าน6,910.772,540.0063.2 %ผ่าน
16กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,968.84634.9567.8 %ผ่าน
17กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)64,844.5536,000.0044.5 %ผ่าน1,939.89781.6559.7 %ผ่าน
18กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)468,231.16348,524.0025.6 %ผ่าน26,747.3710,192.2561.9 %ผ่าน
19กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)127,068.4696,000.0024.5 %ผ่าน1,847.58362.8080.4 %ผ่าน
20กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)2,447,941.301,839,995.0024.8 %ผ่าน17,622.482,246.3087.3 %ผ่าน
21กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)288,806.97115,507.0060.0 %ผ่าน25,457.4619,659.9522.8 %ผ่าน
222กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)138,187.9188,272.0036.1 %ผ่าน4,469.202,323.1548.0 %ผ่าน
23กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)82,336.7448,000.0041.7 %ผ่าน7,667.052,995.1060.9 %ผ่าน
24กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)89,051.6853,000.0040.5 %ผ่าน733.04516.0029.6 %ผ่าน
25กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)313,069.66236,473.2824.5 %ผ่าน13,809.546,825.5050.6 %ผ่าน
26โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)334,671.06181,000.0045.9 %ผ่าน12,478.424,851.0061.1 %ผ่าน
27กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)154,812.3170,089.4654.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
28หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)147,851.0596,502.9234.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
29กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)43,173.6016,233.9162.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
30กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)88,543.1046,000.0048.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
31กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)57,385.1720,600.0064.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
32หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)74,994.9745,935.8038.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
33ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.2)83,641.5546,356.0044.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
34ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.3)422,386.75308,948.0326.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
35กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.2 พล.นย.)192,678.3976,320.0060.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
36กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.3 พล.นย.)420,426.88261,675.0037.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
37กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน315,516.28218,328.0030.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
38กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน82,200.0032,992.0059.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
39อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,251,963.40997,000.0020.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
40อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)2,400,510.801,272,678.0047.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
41โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,259,602.801,179,776.006.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 24,117,152 16,002,362 33.65 % ผ่าน 397,239 166,985 57.96 % ผ่าน