สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศไม่ครบ4,532,444.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ10,492.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบิน 11,352,803.40385,314.5971.5 %ผ่าน9,986.687,866.5021.2 %ผ่าน
กองบิน 2303,176.84372,175.19-22.8 %ไม่ผ่าน4,617.063,735.3019.1 %ไม่ผ่าน
กองบิน 21361,972.84220,093.5239.2 %ผ่าน7,521.696,075.3519.2 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบิน 3ไม่ครบ127,253.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,049.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบิน 4ไม่ครบ554,242.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ12,821.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบิน 41ไม่ครบ253,992.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,215.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบิน 46227,436.22145,814.7035.9 %ผ่าน3,524.482,777.5021.2 %ผ่าน
กองบิน 5323,275.59180,083.8044.3 %ผ่าน3,196.92586.5581.7 %ผ่าน
กองบิน 56727,332.06228,432.3068.6 %ผ่าน9,984.776,269.0037.2 %ผ่าน
กองบิน 7608,139.69374,820.0038.4 %ผ่าน8,398.066,513.0022.4 %ผ่าน
โรงเรียนการบินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 3,904,137 1,906,734 0.00 % รายงานไม่ครบ 47,230 33,823 0.00 % รายงานไม่ครบ