สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข414,251.59346,000.0016.5 %ไม่ผ่าน7,290.213,130.9857.1 %ผ่าน
รวม 414,252 346,000 16.48 % ไม่ผ่าน 7,290 3,131 57.05 % ผ่าน