สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 374,896.4180,460.0078.5 %ผ่าน1,650.242,280.53-38.2 %ไม่ผ่าน
รวม 374,896 80,460 78.54 % ผ่าน 1,650 2,281 -38.19 % ไม่ผ่าน