สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ163,000.41122,958.0024.6 %ผ่าน2,706.33319.1588.2 %ผ่าน
รวม 163,000 122,958 24.57 % ผ่าน 2,706 319 88.21 % ผ่าน