สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง95,681.99111,887.00-16.9 %ไม่ผ่าน1,674.95645.7061.4 %ผ่าน
รวม 95,682 111,887 -16.94 % ไม่ผ่าน 1,675 646 61.45 % ผ่าน