สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์55,065,464.001,887,781.0096.6 %ผ่าน14,101.39693.5395.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย21,788.6421,077.043.3 %ไม่ผ่าน3,322.87333.4590.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 55,087,252 1,908,858 0.00 % รายงานไม่ครบ 17,424 1,027 0.00 % รายงานไม่ครบ