สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 242,549.03203,000.0016.3 %ไม่ผ่าน2,358.04482.7979.5 %ผ่าน
รวม 242,549 203,000 16.31 % ไม่ผ่าน 2,358 483 79.53 % ผ่าน