สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 275,057.03164,000.0040.4 %ผ่าน4,373.601,807.9458.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง71,924.0245,000.0037.4 %ผ่าน417.50690.17-65.3 %ไม่ผ่าน
รวม 346,981 209,000 39.77 % ผ่าน 4,791 2,498 47.86 % ผ่าน