สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา269,892.00229,000.0015.2 %ไม่ผ่าน4,083.742,864.0829.9 %ผ่าน
รวม 269,892 229,000 15.15 % ไม่ผ่าน 4,084 2,864 29.87 % ผ่าน