สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม118,579.5195,852.0019.2 %ไม่ผ่าน1,616.53990.9038.7 %ผ่าน
รวม 118,580 95,852 19.17 % ไม่ผ่าน 1,617 991 38.70 % ผ่าน