สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่92,759.9889,403.003.6 %ไม่ผ่าน1,582.83417.0573.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,243.982,612.00-16.4 %ไม่ผ่าน896.86426.1952.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต2,351.482,478.99-5.4 %ไม่ผ่าน570.09427.4425.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา2,361.392,952.00-25.0 %ไม่ผ่าน1,037.890.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,177.413,160.00-45.1 %ไม่ผ่าน245.57258.05-5.1 %ไม่ผ่าน
รวม 101,894 100,606 1.26 % ไม่ผ่าน 4,333 1,530 64.70 % ผ่าน