สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 60,980.4638,000.0037.7 %ผ่าน1,039.0577.9092.5 %ผ่าน
รวม 60,980 38,000 37.68 % ผ่าน 1,039 78 92.50 % ผ่าน