สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน87,409.0967,000.0023.3 %ผ่าน1,526.65214.7085.9 %ผ่าน
รวม 87,409 67,000 23.35 % ผ่าน 1,527 215 85.94 % ผ่าน