สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์126,704.61112,768.6011.0 %ไม่ผ่าน2,196.26421.1880.8 %ผ่าน
กองกษาปณ์75,960.4736,124.0052.4 %ผ่าน7,436.01602.3991.9 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา11,201.436,812.0039.2 %ผ่าน1,455.40389.3973.2 %ผ่าน
กองประเมินราคาทรัพย์สิน18,162.0642,000.00-131.3 %ไม่ผ่าน4,272.44184.3695.7 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ13,979.6317,497.00-25.2 %ไม่ผ่าน1,696.11436.3574.3 %ผ่าน
รวม 246,008 215,202 12.52 % ไม่ผ่าน 17,056 2,034 88.08 % ผ่าน