สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ220,986.14170,200.7023.0 %ผ่าน2,211.991,680.7524.0 %ผ่าน
รวม 220,986 170,201 22.98 % ผ่าน 2,212 1,681 24.02 % ผ่าน