สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ124,867.27127,410.00-2.0 %ไม่ผ่าน1,681.69536.8968.1 %ผ่าน
รวม 124,867 127,410 -2.04 % ไม่ผ่าน 1,682 537 68.07 % ผ่าน