สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน215,883.13142,588.0034.0 %ผ่าน2,683.861,388.2248.3 %ผ่าน
รวม 215,883 142,588 33.95 % ผ่าน 2,684 1,388 48.28 % ผ่าน