สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 359,897.56402,295.19-11.8 %ไม่ผ่าน5,470.142,254.3658.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,009.09308.0384.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 218,110.2912,255.0032.3 %ผ่าน1,270.41517.5059.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 332,709.4437,968.00-16.1 %ไม่ผ่าน1,613.54653.7359.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19,252.7614,956.00-61.6 %ไม่ผ่าน610.30262.9356.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1015,688.5631,642.00-101.7 %ไม่ผ่าน935.26264.0071.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1116,544.3114,141.2814.5 %ไม่ผ่าน798.92264.0067.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1212,737.4011,224.6211.9 %ไม่ผ่าน753.90218.9371.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1317,295.3314,538.7615.9 %ไม่ผ่าน737.4695.0387.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,474.2713,522.43-0.4 %ไม่ผ่าน891.08260.3070.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 8,491.879,038.62-6.4 %ไม่ผ่าน545.09300.0045.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1610,232.617,981.0022.0 %ผ่าน685.47376.0045.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1710,926.971,358.2687.6 %ผ่าน728.99187.8974.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1815,451.6318,000.00-16.5 %ไม่ผ่าน735.40188.0074.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1919,209.9932,218.10-67.7 %ไม่ผ่าน962.45374.0061.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 214,683.9630,291.00-106.3 %ไม่ผ่าน883.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2012,323.0223,230.00-88.5 %ไม่ผ่าน749.30262.0065.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,253.1033,160.00-72.2 %ไม่ผ่าน1,251.89449.6764.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน918.40285.4268.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2314,437.5912,840.0011.1 %ไม่ผ่าน903.75431.7552.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2423,293.6222,751.812.3 %ไม่ผ่าน862.10327.9262.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2516,840.8721,782.00-29.3 %ไม่ผ่าน823.92371.4254.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,708.616,459.1058.9 %ผ่าน1,085.59380.0065.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2718,254.3919,426.00-6.4 %ไม่ผ่าน1,149.03380.0066.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2819,930.8421,000.00-5.4 %ไม่ผ่าน988.29312.0068.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2910,466.1214,345.00-37.1 %ไม่ผ่าน586.40226.4561.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 328,040.5712,615.9255.0 %ผ่าน1,944.64177.5290.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3016,448.0617,269.00-5.0 %ไม่ผ่าน908.30556.7038.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 426,168.3414,954.4942.9 %ผ่าน991.7976.0092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 516,801.8620,505.80-22.0 %ไม่ผ่าน976.672.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 619,493.0034,620.39-77.6 %ไม่ผ่าน922.16150.0083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 716,681.7413,708.0017.8 %ไม่ผ่าน1,034.50264.0074.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 820,915.0416,186.0422.6 %ผ่าน1,191.18454.0061.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,814.4815,000.0010.8 %ไม่ผ่าน1,032.84454.0056.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 11,830.222,595.59-41.8 %ไม่ผ่าน80.3533.2558.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 22,427.544,440.84-82.9 %ไม่ผ่าน80.8385.50-5.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน2,692.293,786.39-40.6 %ไม่ผ่าน110.491.9098.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง1,620.461,794.00-10.7 %ไม่ผ่าน74.7338.0049.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง2,578.564,808.00-86.5 %ไม่ผ่าน130.31114.0012.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน106.2863.3540.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน4,871.383,152.0035.3 %ผ่าน117.3538.0067.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 12,217.663,183.00-43.5 %ไม่ผ่าน103.3257.0044.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 21,742.332,317.36-33.0 %ไม่ผ่าน88.0466.5024.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย2,041.221,944.004.8 %ไม่ผ่าน107.5248.4554.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่2,520.352,733.00-8.4 %ไม่ผ่าน124.2966.5046.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ2,625.046,990.56-166.3 %ไม่ผ่าน132.3357.0056.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน2,466.722,677.84-8.6 %ไม่ผ่าน106.4676.0028.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน2,691.784,059.44-50.8 %ไม่ผ่าน139.5931.6777.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม2,062.741,616.0021.7 %ผ่าน110.9482.3625.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค2,072.311,400.0032.4 %ผ่าน103.6149.4052.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ3,040.978,877.00-191.9 %ไม่ผ่าน102.0176.0025.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัดไม่ครบ4,472.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 12,077.964,462.00-114.7 %ไม่ผ่าน82.2226.3068.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 22,486.766,724.00-170.4 %ไม่ผ่าน69.3524.0765.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 32,334.171,329.0043.1 %ผ่าน87.6873.8115.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 11,868.23838.4455.1 %ผ่าน136.9749.4063.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 22,369.683,615.00-52.6 %ไม่ผ่าน214.3782.5261.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ3,157.261,420.0055.0 %ผ่าน117.3876.0035.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 12,560.472,648.00-3.4 %ไม่ผ่าน68.740.9598.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 21,837.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ83.340.9598.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท3,564.01ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ101.201.0099.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง2,423.965,391.00-122.4 %ไม่ผ่าน82.9795.00-14.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน74.6864.9213.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 21,690.701,415.8416.3 %ไม่ผ่าน55.9841.5825.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ1,975.531,715.0013.2 %ไม่ผ่าน102.5438.0062.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี2,611.604,848.00-85.6 %ไม่ผ่าน116.9347.5059.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน200.89123.5438.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 21,668.24980.0041.3 %ผ่าน70.370.9598.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน92.6857.0038.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง1,944.363,259.84-67.7 %ไม่ผ่าน89.8995.00-5.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว2,559.171,490.0041.8 %ผ่าน113.3477.2931.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน132.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนาไม่ครบ5,874.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ29.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง2,459.393,096.00-25.9 %ไม่ผ่าน104.5476.0027.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์1,882.861,960.00-4.1 %ไม่ผ่าน78.920.9598.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร2,773.803,378.84-21.8 %ไม่ผ่าน125.2076.0039.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม3,022.902,600.0014.0 %ไม่ผ่าน134.8195.0029.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก1,819.632,458.00-35.1 %ไม่ผ่าน101.02104.52-3.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 12,575.052,728.00-5.9 %ไม่ผ่าน106.0076.0028.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 23,427.603,214.846.2 %ไม่ผ่าน85.5338.0055.6 %ผ่าน
รวม 975,769 1,087,231 -11.42 % ไม่ผ่าน 41,584 14,514 65.10 % ผ่าน