สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร533,422.00598,736.00-12.2 %ไม่ผ่าน8,957.487,250.2219.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 533,422 598,736 0.00 % รายงานไม่ครบ 8,957 7,250 0.00 % รายงานไม่ครบ