สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 67,887.5114,030.0079.3 %ผ่าน1,230.05250.4379.6 %ผ่าน
รวม 67,888 14,030 79.33 % ผ่าน 1,230 250 79.64 % ผ่าน