สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ344,241.19416,000.00-20.8 %ไม่ผ่าน6,676.782,429.7663.6 %ผ่าน
รวม 344,241 416,000 -20.85 % ไม่ผ่าน 6,677 2,430 63.61 % ผ่าน