สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการกงสุล 105,693.98182,000.00-72.2 %ไม่ผ่าน1,272.74501.6560.6 %ผ่าน
รวม 105,694 182,000 -72.20 % ไม่ผ่าน 1,273 502 60.59 % ผ่าน