สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ68,504.3336,000.0047.4 %ผ่าน967.15192.2080.1 %ผ่าน
รวม 68,504 36,000 47.45 % ผ่าน 967 192 80.13 % ผ่าน